Министерският съвет прие доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи (НПР) за 2020 г. Те съдържат нови и актуализирани мерки, които са в отговор на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 2020 г.

Ангажиментите в НПР са допълнени с двадесет и девет нови мерки в областите: ефективно справяне с последствията от пандемията COVID-19, подпомагане на последващото възстановяване и на икономиката, укрепване на здравната система и регионално разпределение на здравните работници, активни политики на пазара на труда, равен достъп до образование, подкрепа за малки и средни предприятия, екологичен преход, електронно управление, борба с изпирането на пари и правна рамка по несъстоятелността. Актуализирани са пет мерки в областите: достъп до здравно-социални услуги, екологичен преход и правна рамка по несъстоятелността.

Приведената в съответствие с Препоръката на Съвета отчетна таблица е база за проследяване и отчитане изпълнението на мерките в отговор на отправените към страната ни препоръки от 2019 г. и 2020 г.

Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде представен на Европейската комисия през април 2021 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма на България (2020-2023 г.).

Източник: 02.09.2020 г.