Операция „Младежка заетост” осугурява работа на около 7500 безработни младежи

Операция „Младежка заетост” ще осигури работа на около 7500 безработни младежи до 29 години, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова по време на пресконференция на Агенцията по заетостта на 19 май 2014 г. Тя поясни, че общо 8000 младежи в целевата група ще получат възможност да участват в краткосрочни 6-месечни стажове или обучение на работното място при работодател за период до 6 месеца.

Заместник-министър Янкова посочи, че схемата „Младежка заетост” ще има две насоки. Едната ще обхване безработните младежи до 29 г., които имат висше или средно професионално образувание. За тях държавата осигурява средства за заплата, съобразена с минималното трудово възнаграждение за съответната професия, за период от 6 месеца. „Ако работодателят задържи участника в програмата с безсрочен трудов договор държавата ще поеме и осигуровките на работника за следващите 6 месеца”, поясни тя.

„Втората насока на „Младежка заетост” ще обхване младежите със средно образование, на които държавата ще осигури обучение на работното място до 6 месеца”, съобщи заместник-министър Янкова. Тя допълни, че обучаваните ще получават всеки месец по 90 % от минималната работна заплата, а след успешно издържан изпит в края на обучението, работодателят може да задържи лицето за срок не по-дълъг от 3 години.

Заместник-министър Янкова уточни, че общата стойност на схемата „Младежка заетост” е 35 милиона лева. „Първоначално се осигуряват 20 млн. лева средства от националния бюджет, които на по-късен етап ще бъдат възстановени от ЕК чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”, допълни тя.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов съобщи, че има трайна тенденция за намаляване на безработицата от началото на годината. Той поясни, че нивото на безработицата за месец април е 11.8%, което е намаление с 0.4% спрямо март.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории