06. 01. 22 г.

В продължение на година 11 доброволци ще подкрепят дейностите на различни организации в град Варна. Сдружение „ЗА ТЕБ“ насърчи младежи на възраст между 18 и 30 години, които да развият професионални и личностни умения в разнообразни направления. Доброволческата служба е по проект на програма “Европейски корпус за солидарност“. Дейностите, в които доброволците ще бъдат включени, са свързани с младежко включване, неформално обучение, социални дейности, спорт, култура и изкуство, както и международни отношения.

Четирима младежи ще работят във Фондация SOS Семейства в риск, където ще съдействат за дейностите на организацията. Трима ще бъдат в Скейт клуб Варна, като ще организират събития в младежки център “Хале 3″. Ще се занимават и с фотография, видеозаснемане, видео обработка и създаване на съдържание за социалните медии и мрежи.

В Спортен клуб по футбол на маса “Джа-Ра“ ще се провеждат тренировки за деца и младежи, ще поддържа комуникация с партньорите и ще подпомага популяризирането на дейностите. Икономически университет-Варна също прие младеж, който е ангажиран в отдел “Международно сътрудничество“. Той ще консултира студентите по програма “Еразъм+“ и ще помага с поддържата на каналите в социалните мрежи, като ще отговаря и за съдържанието в блога на отдела.

Целите на проекта са да бъде стимулирано активното включване на младежта в дейности по интереси и да бъде подкрепен преходът от образование към заетост. До края на годината доброволците ще се включат в инициативи, които се базират на общоевропейски ценности – солидарност, толерантност, приемане на различията, равенство между половете, приобщаващ растеж и демокрация. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват.

Източник: Община Варна