4.05.21 г.

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) проведе Национална кампания #УмножиДоброто по повод Деня на Земята и във връзка с отбелязване на 100-годишнината на младежката организация. Кампанията се проведе в рамките на четири дни, от 22.04 до 25.04.2021 г., като в този период в цялата страна бяха посадени 100 дръвчета от доброволци, служители и приятели на организацията.

Целта на кампанията е да насочим вниманието на обществото към темите екология и климатични промени и също така да призове хората да организират и провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда.

Като част от Национална кампания #УмножиДоброто ще бъдат реализирани серия активности на територията на всички 28 областни организации на Българския Червен кръст, сред които и отразяване на дейностите в социалните мрежи. Името на кампанията #УмножиДоброто е избрано неслучайно и цели да провокира хората чрез доброволчество и благотворителност да потърсят повече начини да участват в дейности за подобряване на благосъстоянието на децата и младите хора и обществото в цялост.

Източник: БЧК