Изследване на ползите от мобилните приложения за здравеопазването

ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как мобилните приложения могат да бъдат използвани за подобряване на здравните услуги в Европа, което може да доведе до икономии от 99 млрд. евро. Терминът „мобилно здравеопазване“ включва възможности за използване на приложения на смартфони и таблети, за да:

  • се измерва кръвното налягане;
  • се напомня на пациентите да си вземат лекарствата;
  • се подава инсулин на диабетици чрез предаване на контролни сигнали към помпата.
  • Според ЕС тези приложения могат да доведат до икономии от 99 млрд. евро в Европа. Те ще допринесат за намаляване на разходите за здравеопазване, като:
  • дадат възможност за ранна диагностика;
  • стимулират по-скоро мерки за профилактика, отколкото за лечение;
  • дадат възможност на здравните работници да спестят до 30 % от времето си за достъп и анализ на данни.

Приложенията за мобилно здравеопазване също така осигуряват на пациентите по-голям контрол над тяхното здраве и благосъстояние.
Инвестиции в иновации. Според оценки до 2017 г. 3,4 млрд. души по света ще притежават смартфон, като половината от тях ще използват приложения за мобилно здравеопазване. Вече са достъпни почти 100 000 такива приложения, като 20-те най-популярни приложения за спорт, фитнес и здраве са обект на повече от 230 млн. тегления по света.
Досега ЕС е инвестирал 100 млн. евро в научни изследвания в областта на мобилното здравеопазване, финансирайки значителни иновации. Например:
пациентите с бъбречна недостатъчност скоро ще могат да контролират своята диализа по мобилните си телефони; вече съществуват приложения за управление на стреса чрез създаване на виртуална среда, в която потребителите могат да усвоят техники за релаксация; медицинският персонал в Грац, Австрия, подобри значително вътрешния мениджмънт благодарение на нова мобилна система. Почти 95 млн. евро по-нататъшни инвестиции очакват кандидати през следващите 2 години.
Допитване до общественото мнение
Въпреки ползите от мобилното здравеопазване, остават някои опасения като защитата на данните, събирани чрез здравните приложения, и правилата за това как тези приложения могат да бъдат сертифицирани като медицински изделия. ЕС кани граждани, здравни специалисти, публични органи, производители на мобилни телефони и други да представят вижданията си по въпроси, свързани с мобилното здравеопазване, включително какви изисквания за безопасност на здравните приложения трябва да има, и как да бъде насърчено предприемачеството в тази сфера в Европа. Можете да участвате в консултацията относно мобилното здравеопазване Englishдо 3 юли. В края на годината ще бъде публикувано резюме на отговорите.

 

Източник: Европейска комисия

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории