Представиха новите услуги за деца с увреждания в Монтана

Кметът на Монтана Златко Живков представи новите социални услуги, които бяха разкрити в общината по проект „Моят дом” – 3 центъра за настанявана от семеен тип за деца с увреждания и защитено жилище. Той се изпълнява по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси” по процедурата “Да не изоставяме нито едно дете”. Общата стойност на проекта e 692 385 лева. Целта е да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, чрез развитие на алтернативни резидентни услуги в Община Монтана.

Специфичната цел е да се реализира модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или в среда близка до семейната. Да се приложи модерен подход за социална работа от квалифициран и обучен персонал. Да се създадат нови форми на социални услуги в общността – центрове за настанявана е от семеен тип и защитено жилище, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

Чрез разкриването на новите социални услуги от резидентен тип в общността 42 деца и младежи ще бъдат изведени от институции и настанени в центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. 8 младежи ще живеят в Защитено жилище. 37 социални работници, възпитатели, детегледачки, трудотерапевти, медицинска сестра и психолог са наети да се грижат за децата и младежите.

За осигуряване на устойчивост на новите социални услуги има решение на Общинския съвет те да бъдат приети като държавно делегирана дейност. Предстои внасяне на заявка преди приключването на проекта. Община Монтана ще търси възможности за разширяване и увеличаване на капацитета на дневния център за деца и младежи, за да могат част от потребителите на ЦНСТ, в бъдеще да използват и тези услуги.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории