На заседание на МС на 24 юни 2015 г. беше приет План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020). Документът очертава конкретните стъпки и определя ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни.

Заложени са осем стратегическите цели, свързани с определяне на отговорни органи за координиране и мониторинг на прилагането на Конвенцията, формиране на експертна група за координиране изпълнението на планираните дейности, както и иницииране на промени на настоящата нормативна уредба, въз основа на вече приетите концепции. Особен акцент в плана е изготвянето на дългосрочна Национална стратегия за хората с увреждания в контекста на прилагане разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Финансирането на Плана ще се осъществява в рамките на държавния бюджет и други източници.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории