МС прие списъка по ЗОП за специализираните предприятия

Министерският съвет актуализира Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът съдържа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия и кооперации през последните години. Досегашният списък ползва остарялото Описание 2003 на продуктите и услуги. Настоящата актуализация е в съответствие с кодовете по CPV 2007, съгласно Описание 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.

Чрез актуализирането на списъка се създава инструмент за реална подкрепа и осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации. По този начин се създава икономически механизъм, който гарантира равен старт за специализираните предприятия и кооперации и работещите в тях хора с увреждания, така че да могат да се конкурират ефективно на съответните пазари, при еднакви условия с другите форми на предприятия.

Очаква се да се съхранят възможностите за трудова реализация на хората с увреждания чрез подкрепа за достоен труд и предотвратяване на фалирането на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. С предложените промени се очаква да има и дългосрочен ефект за осигуряване на равнопоставеност при трудовата заетост на хората с увреждания в страната в контекста на ратифицираната от България Конвенция за правата на хората с увреждания.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории