Министерството на труда и социалната политика организира публични дискусии за Закона за социалните услуги, които ще се проведат в: Бургас на 25 февруари; Варна на 17 март; Русе на 31 март; Враца на 7 април и Смолян на 14 април.

Във форума в Бургас ще участват представители на ръководството и експерти на МТСП, дирекции „Социално подпомагане“ , местните власти, социални работници, доставчици на социални услуги. Форумът е отворен за участие на представители на всички заинтересовани страни.

Основна теми в дискусията ще са възможностите за професионално развитие на работещите в сектора специалисти, както и по-доброто планиране при създаването на нови социални услуги с цел по-целенасочена и ефективна подкрепа за нуждаещите се.

Източник: МТСП, 11.02.2020 г.