Министерството на труда и социалната политика стартира провеждането на поредица от събития по проект „Заедно срещу насилието“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На 18 октомври в София се проведе първото от тях – информационна конференция с участието на представители от централната администрация, Столична община и неправителствени организации.

В програмата са предвидени информационни кампании, обучения за социални работници и други професионалисти, работещи по случаи на насилие, чието провеждане ще съвпадне с дните, посветени на отбелязването на Международния ден за борба с насилието срещу жени – 25 ноември. Проектните дейности предвиждат обхват от над 500 професионалисти, работещи в областта на насилието, които да подобрят своята експертиза.

Проектът се изпълнява в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

Източник: МТСП, 18.10.2019 г.