По време на официалното откриване на ежегодния национален форум на мрежата от глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“ зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подчертава, че един от основните приоритети на Министерството е да работи за подобряването на социалните и дигитални умения на хората от уязвимите групи. Събитието се организира от фондация „Глобални библиотеки – България“ и е посветено на възможността за свободен и равен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез Мрежата на обществените библиотеки.

Зам.-министър Русинова е добавила, че именно обученията, свързани с наваксване на изоставането в областта на дигиталните умения на работната сила, са един от основните приоритети за следващия програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.), като акцент ще са и програмите, насочени към възрастните, хората и децата от уязвимите групи и децата, които са настанени в социални услуги.

Източник: МТСП, 07.11.2019 г.