След разискване в парламента бе взето решение в срок до 6 месеца МТСП да внесе проект на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера. В рамките на следващите 4 месеца ресорното министерство трябва да направи анализ на действащото законодателство в областта на социалните услуги.

Кодексът за социална подкрепа следва да обедини Закона за хората с увреждания, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за закрила за детето, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги.

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за Българския Червен кръст /БЧК/, с което се обезпечава създаването на Европейски център за подготовка и обучение на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи, както и на регионален склад за бедствена готовност и учебно заведение за обучението на парамедици.

Източник: НС, 25.06.2020 г.