МТСП ще направи преглед на интеграционните мерки за бежанците

Министерството на труда и социална политика ще направи преглед на дейностите, разписани в проекта на План за действие по интеграция за 2014 г. Най-неотложните мерки, които ще бъдат осигурени на чужденците, получили международна закрила, са курсове по български език и преход към професионално обучение. Това стана ясно след срещата на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков с Роланд-Франсоа Вейл, представител на Върховния комисар за бежанците на ООН (ВКБООН) за България.

Вицепремиерът Христосков съобщи, че вече се изпълняват дейности, заложени в плана, който предстои да бъде приет от Министерския съвет (МС). Документът е част от изпълнението на Националната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Р България, приета от МС на 4 юли тази година.

„Правителството предприема стъпки за предоставянето на интеграционни мерки за лицата, получили международна закрила. Днес е първият учебен ден за 2014/2015 г. и част от децата на бежанците са тръгнали на училище“, каза вицепремиерът.

Друга част от дейностите за интеграция на бежанците включват мерки на Агенцията по заетостта за намиране на работа на регистрираните безработни чужденци и осигуряването на жилища за тях с помощта на областните управители и общинските администрации.

„В момента тече процедура по номиране на членове от заинтересованите институции за участие в Националния съвет по миграция и интеграция“, съобщи вицепремиерът и председател на съвета Йордан Христосков.

„Познаването на българския език е основа за успешната интеграция на бежанците. Подкрепяме усилията на правителството в тази насока“, подчерта Роланд-Франсоа Вейл. Той се позова на данни от Държавната агенция за бежанците, според които от началото на годината 4 500 лица са получили бежански и хуманитарен статут в България. „Представителството на ВКБООН може да помогне на страната с техническа помощ, експертиза и обучения на новопостъпили служители“, каза Роланд-Франсоа Вейл.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории