В условията на извънредна ситуация МТСП ще продължи да осигурява топъл обяд по Оперативна програма за храни, както и услугата „Домашен социален патронаж“. За 43 184 потребители в 272 общини ще продължи предоставянето на патронажна грижа. До края на март топъл обяд ще получават близо 20 000 души от 101 общини. Министър Деница Сачева обяви, че са предвидени допълнителни 20 милиона лв. за общините, за да се разшири обхвата на патронажната грижа и да се осигури помощ и подкрепа за хората с увреждания и за семейства и хора под карантина заради контакт със заразени с коронавирус.

Министерството на труда и социалната политика осигурява също и дезинфекциращи препарати за 6730 самотноживеещи възрастни хора над 65 г., които нямат възможност да се самообслужват.

Предвид ситуацията ще бъде въведен и специален режим за работа, за да не се допуска струпване на хора по гишетата в цялата страна. МТСП призовава да се използват и предлаганите от всяко звено електронни услуги (пълния списък може да намерите ТУК) и напомняме, че свижданията в социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени. Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.

Всички въпроси, касаещи дейността на Министерството и неговите структури – Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, може да се отправят към колцентъра на МТСП на тел.: 080088001.

Източник: МТСП