Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението с цел постигане на равнопоставеност за всички. Наградените институции ще могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност.
Награждаването ще се състои в края на месец април 2018 г. Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции.