Министерството на труда и социалната политика стартира конкурс за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика за шеста поредна година. Основната цел на конкурса е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България чрез иновации.

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30 часа на 16.10.2020 г.

В шестото издание на конкурса ще бъдат отличени участници в категориите за социални иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални продукти и услуги.

Пълна информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване може да намерите ТУК.

Източник: МТСП, 17.09.2020 г.