21. 04. 21 г.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започна  изпълнението на проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България”. Проектът е на стойност от 3,7 млн. лева и ще се изпълнява до края на 2023 година. По време на изпълнението му ще бъдат обучени 1400 служители на доставчици на социални услуги във връзка с изпълнението на новите стандартите за качество на социалните услуги.

По проекта ще се извършват подготвителни дейности за обезпечаване на дейността на Агенцията за качеството на социалните услуги и създаване на новите работни места. Ще се провеждат и встъпителни и надграждащи обучения на служителите на агенцията във връзка с новото законодателство в областта на социалните услуги.

Специфичните цели на проекта са свързани с гарантирането на качеството и ефективността на социалните услуги чрез създаване на ефективно функционираща система за мониторинг и контрол.

Източник: МТСП