Министерство на здравеопазването предприема мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. С промени в Устройствения правилник на ведомството числеността на Домовете за медико-социални грижи се променя от 2290 на 1616 щатни бройки, на Националния център по заразни и паразитни болести от 229 на 203 щатни бройки и на Националния център по радиобиология и радиационна защита от 110 на 102 щатни бройки.

С предложения проект се изпълнява политиката на правителството за повишаване на ефективността на публичните разходи и спазване на съответните разходни тавани посочени в Закона за държавния бюджет за 2015 г.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории