От 20 февруари неправителствените организации ще могат да се регистрират за участие в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и ще се състои от 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът Томислав Дончев.

Процедурата за избор ще се извърши чрез уеб-базирана електронна платформа.

Кратка информация за Съвета за развитие на гражданското общество може да намерите ТУК.

Повече информация за процедурата, етапите на регистрация и гласуването ще намерите ТУК.

С общите условия за ползване на платформата за регистрация и избор на членове на СРГО може да се запознаете ТУК.