03.09.21 г.

Над 4 милиарда души по света не са обхванати от мерките за социално осигуряване в контекста на кризата, причинена от пандемията от коронавирус. Това се посочва в доклад, публикуван от Международната организация на труда (МОТ), специализирана агенция на ООН.

Според експертите към настоящия момент само 47% от населението на света е покрито от социално осигуряване, „докато 4,1 милиарда души (53%) изобщо не получават никакви осигурителни плащания от националните системи за социална защита“. Те обръщат внимание на „значителното регионално неравенство в областта на социалната защита“. В Европа и Централна Азия 84% от жителите са покрити от социално осигуряване, което е най-високият процент в света. В Америка това покритие е 64,3%, в Азиатско-Тихоокеанския регион – 44%, в арабските страни – 40%, а в Африка – 17%.

Данните, предоставени в доклада, показват, че  в света малко повече от една четвърт от децата (26,4%) и около една трета от хората с увреждания (33,5%) се ползват от предимствата на социалната закрила, по-малко от половината от жените (45 %) получават плащания при раждането на дете и само 18,6% от безработните могат да разчитат на обезщетения за безработица. Що се отнася до пенсиите, 77,5% от хората, навършили пенсионна възраст, ги получават. Според експертите, за да покрият изцяло населението с основно социално осигуряване, страните с ниски доходи трябва да инвестират 77,9 млрд. долара годишно в тази област, страните със средни доходи – 362,9 млрд. долара, а страните с високи доходи – 750,8 млрд. долара, което съответно е 15,9%, 5,1% и 3,1% от техния БВП.

Доклад на Международната организация на труда

Източник: Actualno.com