На информационна кампания в Пловдив Агенцията по заетостта представи възможностите за трудова заетост на хората с увреждания. Кампанията беше на тема „Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи” и се организира от Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). В нея се включиха представители на пловдивската регионална служба по заетостта и бюрото по труда – Пловдив.

Експертите представиха услугите на Агенцията по заетостта, като по-подробно се обсъдиха мерките и възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, както и местни и национални програми. Участници в кампанията споделиха своя личен опит.

Форумът е проведен по проект „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на НАСГБ чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията”, финансиран по ОП РЧР, процедура „Равни шансове”.

Източник: Агенцията по заетостта, 12.11.2019 г.