Народното събрание прие на първо четене два нови законопроекта (на ГЕРБ и „Обединените патриоти“) за промени в Закона за социалните услуги.

С приетите текстове се регламентира, че предоставянето на социални услуги не може да е търговска дейност по смисъла на Търговския закон и се удължава срокът на създаване на Националната карта за социалните услуги и финансиране по новите стандарти, при което както приемането на картата, така и финансирането на стандартите да съвпада с началото на бюджетната 2022 година.

До приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от Държавния бюджет, ще се извършва само от Дирекция „Социално подпомагане“, а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа на лицето ще се изготвят по досегашния ред преди сключването на договора за ползване на социални услуги, предвиждат още промените.

Източник: БНР, 17.07.2020 г.

Със законопроектите може да се запознаете ТУК.