По време на работен семинар в гр. Русе фондация „За Нашите Деца“, съвместно със сдружение Еквилибриум, са представили статия, посветена на Глобалната скала за ранно детско развитие. Събитието е част от проект на фондация „За Нашите Деца“, целящ по-широко разпространение на научна литература в областта на ранното детско развитие на български език. В семинара са участвали професионалисти, работещи с деца, медицински специалисти, ръководители на социални услуги и представители на Община Русе.

Глобалната скала за ранно детско развитие е разработена като широкоприложим инструмент, който да позволи оценяване и очертаване на състоянието на ранното детското развитие в световен мащаб. По този начин всяка държава ще може да разполага с адекватен метод за проследяване на напредъка по отношение на целите в областта на ранното детско развитие. Подобен инструмент ще спомогне за по-ефективно прилагане на съществуващите програми, което допълнително ще насърчи политическия ангажимент за инвестиция в ранното детско развитие в световен мащаб, който никога не е бил така силно заявен, както сега.

В проведените дискусии участниците са обсъдили затруднения достъп до научна литература в България, проблемите пред специалистите при проследяване на ранното детско развитие и пр.

Участниците са се обединили около мнението, че е необходима обща национална визия за политиките и мерките, свързани с ранното детство. Това ще направи координацията между всички заинтересовани страни по-добра, дейностите ще станат по-ефективни, а резултатите ще са по-високи.

Събитието се е провело в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на сдружение „Еквилибриум“ в Русе.

Проектът е финансиран като част от съвместна инициатива на Международната организация стъпка по стъпка ISSA и фондация „Bernard van Leer“ за популяризиране на научното списание Early Childhood Matters.

Статията „Глобалната скала за ранно детско развитие“ може да прочетете ТУК.

Източник: Фондация за нашите деца, 17.10.2019 г.