За първите десет месеца на 2020 година малко над 500 деца са настанени в социални услуги от резидентен тип, настанените деца в приемни семейства за същия период са 557, а тези в семействата на близки и роднини – 570. Данните на Агенцията за социално подпомагане представи зам.-министърката на социалната политика Адриана Стоименова по време на онлайн дискусия, организирана от омбудсмана Диана Ковачева на тема: „Къде в системата п(р)опадат децата в риск?“.

В срещата участва министърката на труда и социалната политика Деница Сачева, доц. Велина Тодорова –  зам.-председател на Комитета по правата на детето на ООН, Даниела Машева – зам.-главен прокурор на България, Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община, ръководството на АСП и ДАЗД,  прокурори, съдии, представители на УНИЦЕФ, ФИЦЕ – България, Национална мрежа за децата, фондациите „Лале“, „Лумос България“, „Конкордия“, „Мисия Криле“ – Ст. Загора, „Сийдър“, П.У.Л.С., сдруженията „Дете и пространство“, „Свят без граници“ „Нов път“ – Хайредин и др.

Липсата на координация и сътрудничество между компетентните органи, пропуските в уменията на социалните работници, включително недостатъчните ресурси за подкрепа на семействата, за да не се извеждат деца от тях, бяха основните теми на срещата.

Омбудсманът Диана Ковачева посочи, че има системен проблем при събирането на интегрирана информация за деца в риск. Тя изтъкна, че въпреки процеса на деинституционализация, броят на децата, които живеят разделени от своите семейства продължава да е голям. Омбудсманът допълни, че има и недостиг на подходящи приемни семейства за деца в риск, че братя и сестри се разделят и настаняват в различни приемни семейства, а приемната грижа се предоставя предимно в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“. Доц. Ковачева  обобщи, че в по-малките населени места и общини липсват подходящи услуги за спешно настаняване на деца, жертви на насилие, което налага децата да се изпращат на десетки километри от близката им средата, училището и приятелите.

Министър Сачева изрази мнение, че без промени и възможности за перспектива – кариерно израстване и планиране, непрекъснато усъвършенстване и квалификация, включително увеличаване на възнаграждението на работещите в сектора – през следващите поне 5 г., качеството на работата няма да се подобри. Тя акцентира, че подобряването на управлението на организацията на процесите в системата са пряка функция на информацията и на начина, по който тя циркулира в самата система и между отделните системи. „Без споделяне на обща информация ние няма как да имаме добра координация на регионално ниво и на възможно най-ниско ниво“, подчерта Деница Сачева.

До края на годината всички участници в онлайн дискусията ще дадат свои предложения и препоръки за подобряване на работата в системата на закрила, които ще бъдат обобщени и обсъдени на последваща дискусия, организирана от омбудсмана  през м. януари 2021 г.

Видео с цялата дискусия може да проследите тук

Източник: Омбудсман