В Разград се състоя работна среща за обсъждане развитието на социалните услуги в общината. В дискусията участваха председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, зам.-кметовете на Община Разград Милена Орешкова и Добрин Добрев, ръководители на социални услуги, представители на държавни институции и неправителствени организации.

Срещата е организирана след посещения на зам.-кмета Милена Орешкова в няколко социални услуги, след които е установена необходимост от обсъждане на мерки за оптимизиране на услугите с цел по-висока ефективност.

Обсъдена е необходимостта от изграждане на Кризисен център за жертви на насилие и от Кризисен център за бездомни лица, както и за възможността за трансформиране на Звено „Майка и бебе“ в такъв център или за обявяване на конкурс за предоставяне на услугата „Майка и бебе“ на външен доставчик. На срещата е поставен и въпросът с недостатъчния капацитет и многото чакащи за Дома за стари хора и Дома за възрастни с деменция. Дискутирана е и необходимостта да се възобнови дейността на Комисията за детето към Община Разград, чиято цел е да защитава интересите и потребностите на децата на територията на общината. Предстои и актуализация на състава на Обществения съвет по социално подпомагане.

Източник: Община Разград, 21.01.2020 г.