Национална програма за закрила на детето за 2014 г.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Акцент в нея е поставен върху намаляването на детската бедност и създаването на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

Предвижда се подобряване на нормативната уредба в областта на политиките за децата и семейството, продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа, развитие на услугите за семейства с деца в ранна възраст и др. Заложени са дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция на употребата на наркотични вещества. Въведена е нова област на интервенция – осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда. Специално място е отделено за спорт, култура и дейности за свободното време, насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решения и мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

Приет беше и доклад за изпълнението на националната програма за миналата година. В него е направен преглед на извършените дейности през годината, значението, ефекта и резултатите от предприетите мерки в основни области на политиките, обхванати в Програмата. Важен акцент е поставен върху реализацията на проектите, свързани с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории