Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора за 2014 г.

Превенцията, закрилата и реинтеграцията на жертвите са приоритетите в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2014 г.,утвърдена днес от правителството. Дейностите в програмата са фокусирани върху повишаване на осведомеността в обществото и създаване на обществена нетърпимост към трафика на хора. Печалбите в световен мащаб от престъплението, известното като съвременна форма на робството, са съизмерими с печалбите от трафик на оръжие и наркотици.
Програмата съдържа редица институционални и организационни мерки за повишаване ефективността при предотвратяване, разкриване и противодействие на трафика на хора. Предвиждат се законодателни изменения, както и разработването и приемането на първата българска стратегия за борба с трафика на хора. Тя ще обхваща периода до 2020 г. като ще синхронизира провежданите политики и използваните механизми за борба с трафика на хора със Стратегията на Европейския съюз в тази област.
В програмата е залегнало провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании сред рисковите групи, развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики, разработване и реализиране на международни проекти, насочени към противодействие на трафика на хора. Първият резултат в тази област е одобрената в началото на м. май програма за борба с трафика на хора към тематичния фонд „Сигурност” по Българо-швейцарската програма, в рамките на която ще бъдат разкрити два нови приюта за жертви на трафик.
С националната програма се поставя началото на разработване и приемане на минимални стандарти за дейността на приютите за временно настаняване на жертвите. Предвижда се актуализация и приемане на национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, както и разработване на модел за включване на проблематиката в гимназиалния курс и подготовката на педагогически съветници, психолози и учители за прилагане на модела.
Националната програма е разработена въз основа на предложенията на ведомствата и институциите, включени в Националната комисия за борба с трафика на хора, обсъдена е с неправителствени организации, които имат отношение към проблема, и е одобрена от Комисията на нейно заседание на 11 април 2014 г. Утвърждаването й ще допринесе за обединяване на усилията на институциите за ефективен и цялостен подход към противодействието на трафика на хора.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории