ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Близо 7000 тона хранителни продукти от първа необходимост са достигнали до над 500 000 нуждаещи се. Продуктите са осигурени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ). Това показват окончателните данни от кампанията по раздаването на индивидуалните пакети с храни, която стартира на 06 декември 2018 г. и приключи през м. май т. г. В тях са били включени 16 вида хранителни продукти – ориз, спагети, лютеница, зелен фасул, стерилизирани домати, грах, гювеч, конфитюр, говеждо в собствен сос, кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, рибни консерви, зрял боб, леща, захар и олио. Съдържанието им е определено въз основа на масовата употреба на храните от домакинствата и след консултации с Министерството на здравеопазването.

Пакетите са раздавани по график, изготвен от Българския червен кръст – партньорската организация по програмата. Пунктове за раздаване на храни са били разкрити и в най-малките и отдалечени населени места в страната. На лицата, ползващи социални услуги, както и на тези със затруднено придвижване, хранителните продукти са доставяни на място. До края на 2019 г. се предвижда нуждаещите се да бъдат подпомогнати още веднъж с хранителни продукти по програмата.

До момента пакети с храни са предоставяни ежегодно, с което Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган, изпълнява основната цел на Оперативната програма за храни, а именно нуждаещите се да получават регулярно подкрепа. Лицата с право на подпомагане с индивидуални пакети с храни се определят от териториалните структури на Агенцията съгласно изискванията, разписани в специална Наредба за определяне на целевите групи по ОПХ ФЕПНЛ. В основната целева група се включват лица и семейства, подпомагани от дирекциите „Социално подпомагане“ на различни основания. С хранителните продукти, останали след подкрепата на представителите от основната група, се подпомагат включените в допълнителната целева група – потребители на социални услуги в общността и специализирани институции, както и лица и семейства, получили еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди.

По програмата за храни се осигурява и топъл обяд на повече от 50 000 най-нуждаещи се лица. Услугата се предоставя целогодишно по проекти на общините.

Източник: АСП, 03.06.2019 г.