02.10. 21 г.

Над 5000 работни места за хора с увреждания са създадени в социалната икономика за последните 5 години с подкрепа от държавата, общините и неправителствения сектор. Това обявиха при откриването на деветия Европейски форум за социално предприемачество заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Иван Кръстев. Събитието се проведе в Пловдив в периода 29 септември – 3 октомври.

„Министерството на труда и социалната политика ще продължи да подкрепя социалните предприятия, да насърчава предприемачеството в тази сфера и създаването на нови работни места за хора в неравностойно положение на пазара на труда, както и да търси възможности за директно подпомагане на работни места“, подчерта заместник-министър Иван Кръстев. Социалната и солидарна икономика олицетворява бъдещето, най-вече защото позволява на хората да бъдат включени в процеси, които им предоставят реални възможности за развитие и равен шанс, каза още той.

Принципите на социалната и солидарна икономика имат потенциал да развият обществените отношения по нов начин, добави заместник-министър Надя Клисурска. Според нея през последните години социалната икономика в България се развива все по-успешно и устойчиво като неразделна част от националната икономика.

През следващите години ще продължи подкрепата за социалните предприемачи в развитието на социални иновации и инструменти за директна връзка с гражданите, както и за засилване на тяхната обществена роля за поддържане на социалното и екологично равновесие. За изпълнението на тези цели до 2027 г. са предвидени около 70 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

По време на събитието бяха връчени награди за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество „Стилиян Баласопулов“. Отличена бяха  Община Троян, Българската асоциация за невромускулни заболявания, италианското предприятие „CONAST“ и Международния панаир в Пловдив.

Източник: Министерство на труда и социалната политика