13. 11. 21 г.

Очаква се чрез изпълнението на пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето в България да се окаже подкрепа на над 6500 деца и техните родители. Целта е да се разшири достъпът до патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, да се осигури качествено приобщаващо и предучилищно образование, както и услуги за превенция и подкрепа. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на видеоконференция, организирана от словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, на тема „Детската гаранция – равни възможности за всяко дете“.

Зам.-министър Кръстев уточни, че проектът, който се изпълнява в сътрудничество с УНИЦЕФ, ще се реализира в 10 общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора и е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието, както и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности.

Изпълнението на Гаранцията за детето ще има добавена стойност за разработването на иновативни подходи и подобряване при планирането на националните политики за подкрепа на децата и семействата в България, подчерта заместник-министър Иван Кръстев. Целта на инициативата е инвестициите в децата да се изведат като приоритет на националните бюджети и процесите по планиране за преодоляване на детската бедност и социалното изключване.

Източник: Министерство на труда и социалната политика