Над половин милиона лева за модернизация на работни места

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над половин милион лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните днес в МТСП договори за проекти между ФУТ и 13 фирми. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на електронни и електрически части за автомобили; строителство; текстилна промишленост и конфекция; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; машиностроене; медицина; производство на зърнени култури.

„С инвестициите в подобряване на условията на труд се постигат по-качествени работни места, а предприятията повишават конкурентоспособността си”, подчерта управителят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Тя посочи, че усилията на МТСП са насочени към активиране участието на малки и средни предприятия, които желаят да получат подкрепа от държавата, за да подобрят работните си места.

С осигурената от ФУТ финансова подкрепа фирмите ще реализират проекти, с които ще подобрят условията на труд в базите си, ще се модернизират социално-битовите условия, ще се повиши качеството на микроклимата в предприятията. По-добро място за работа ще бъде осигурено на 1871 работници и служители.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории