Надежда Стойчева е клиничен психолог и психотерапевт, директор и основател на Фондация „Асоциация Анимус“ – организация с над 20-годишен опит в работата с жертви на насилие и превенция на прояви на насилие в обществото. Фондацията е основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., през 2001 г. придобива статут на организация в обществена полза. Мисията на  организацията е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество.
От години Фондация „Асоциация Анимус“ е част от партньорската мрежа на НАСО.  Разговаряме за постигнатите резултати и за основните предизвикателства в сферата:

 Г-жо Стойчева, Фондация „Асоциация Анимус“ доказа ефективността в работата си, която е с фокус върху осигуряване на достъп до психотерапевтични услуги и програми, предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се. Кои са основните направления в работата на организацията през настоящата година?

От самото създаване на организацията в нашите приоритети се включва директната работа с пострадалите от насилие, в това число работа с хора, които няма къде да бъдат настанени, като работим в единствения в София Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“. Предоставяме  телефонна линия за жертви на насилие, която е подкрепена от Министерство на правосъдието и от Vivacom. Към този момент там работят около 25-30 доброволеца, които дават емоционална подкрепа на жертвите на домашно насилие, както и информация за това към кого могат за да се обърнат, за да защитят себе си и близките си.

Нашата работа продължава и в Консултативен център за жертвите на домашно насилие. Имаме още едно място, на което оказваме социална и психотерапевтична помощ – това е Център за обществена подкрепа. Имаме и нова услуга, която се нарича „Зона закрила“ и е подкрепена от УНИЦЕФ. Главно се работи с деца, които са жертви на насилие, както и с техните родители. Оказва се един цялостен подход на едно и също място.

Друг наш приоритет и основна посока на работа е превенцията и промоцията на психично здраве. Имаме голям брой проекти, които управляваме и с които целим да тренираме учители, които да дават уроци за развитието на емоционалната интелигентност на децата, за да могат да се справят с трудни ситуации, да разпознават навреме трудните чувства и да имат стратегии за справяне в тежки ситуации. Работим и по проекти, свързани с превенция на трафика на хора, подпомагане и информира не на бежанци и т.н. Не на последно място се грижи и за това да можем да се застъпим за хората, които са в нужда. Участваме в работна група за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие. Участваме в много групи, чрез които подпомагаме развитието на стратегии и закони, свързани с жертвите на насилие. Фондация „Асоциация Анимус“ е и база за обучение на студенти, които стажуват на телефонната линия. Обучаваме и много социални работници, представители на съдебната система и полицията.

Разкажете повече за историята  на организацията, идеята за създаването й и постиженията, с които се гордеете?

При създаването на „Асоциация Анимус“ началото поставихме заедно с Мария Чомарова. Искахме да развием програма за подкрепа на жертвите на насилие, но не успяхме да реализираме идеята си в болниците. След това решихме  сами да основем организация. Това беше в далечната 1994 г.- точно преди 20 години. Към момента екипът е от почти 100 човека заедно с доброволците, които работят по различни проекти и програми. Идеята ни през годините не се е променила, защото формите на насилие са същите и не са прекратени. Разбира се, организацията ни вече е много известна и е доказала във времето работата си, която е в полза на хората, които са в нужда. Днес Фондация „Асоциация Анимус“ е една стабилна и авторитетна организация.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в работата и превенцията на насилие в обществото?

На първо място – хората, които работят заедно, трябва да са много добре образовани, особено тези, които работят пряко с жертви на насилие  или с деца. те трябва да имат умения и знания как се работи и също така трябва да имат подкрепата на средата. В нашата работна среда ние взаимно се подкрепяме, обсъждаме като професионалисти почти всеки случай, който приемаме. Подкрепяме се взаимно. Специалистите, работещи в областта на насилието, не биха могли да оцелеят  без да имат подходяща среда. Спазваме високите стандарти със супервизия, наблюдаване на случаите от методическо ръководство. Социалните работници, психолозите, психотерапевтите трябва да имат готовност да се учат до края на живота си, тъй като психиката на човека е безкрайна и винаги ма какво да се научи. Само по този начин могат да се постигат добри резултати.

Снимка: ФАКТИ.БГ