30. 07. 21 г.

Още 28 служители са назначени на работа по проект „Патронажна грижа +“ . Те ще бъдат разпределени като помощен персонал в 17-те социални услуги, които предоставя общината. Те ще работят на 8 часов работен ден за срок от 12 месеца. По този начин ще бъде осигурена допълнителна подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на града, чрез услуги в домашна среда, както и за адаптиране на социалните услуги за превенция на COVID-19.

Услугите, които ще получават потребителите, са съдействие при покупка на хранителни продукти и лекарства, изплащане на задълженията към доставчиците на битови услуги и помощ при осъществяване на административни услуги. Ще бъдат извършвани и услуги в домашна среда – почистване, медицинска грижа, психологична подкрепа и въвеждане на контрол върху превантивните мерки срещу COVID-19.

В някои от социалните услуги, където е приложимо, ще бъде въведена дистанционна форма на работа и осигурена допълнителна техника – лаптопи и таблети. Планирани са ремонти за преграждания на помещенията за изолация на потребители при проява на симптоми на коронавирус и при случаи на заразяване.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение проекта е в размер на 851 312,87 лева. Той е продължение на проект за предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания. 612 души са идентифицирани като целева група. Потребители на социални услуги са 312 – деца, младежи и възрастни. Хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се самообслужват, над 54 г., други уязвими групи, включително поставени под карантина заради COVID-19, рисковите групи за заразяване с COVID-19 са 141.

Изпълнението на дейностите по проекта е за срок от 14 месеца и ще продължи до месец август 2022 година.

Източник: Община Монтана