Директорът на Български център за нестопанско право г-жа Надя Шабани бе един от модераторите на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ – 2021 г.  Разговаряме за важните теми и проблеми в неправителствения сектор и каузата за отмяна на запрещението на хората с увреждания: 

Г-жо Шабани, кои са най-важните проблеми, които се очертаха през последните години по отношение на работата на неправителствения сектор в България?

Кризата с COVID – 19 даде един много ясен сигнал към българското общество, че когато е трудно, гражданските организации са на първа линия. Независимо дали е налице подкрепа от държавата, те винаги се задействат, за да окажат помощта, от която хората имат нужда. Това беше един много важен урок и всички ние трябва да го запомним. Българското общество се развива до голяма степен заради активността на гражданските организации. Голяма част от проблемите се крият в това, че покрай големите теми много често се забравят хората. Не винаги голямата политика обръща внимание на малкия човек и неговите нужди. В тази връзка българската държава е длъжник на активните граждани, защото не винаги успява да осигурява достатъчен ресурс. Държавата трябва да увеличи мащаба на своята подкрепа и тогава цялато общество ще усети много по-бързо положителните промени във всяко едно отношение.

Докъде стигна Български център за нестопанско право в каузата си за отмяна на запрещението за хора с увреждания?

Тази битка не е само наша. Разбира се, в каузата се включи едно голямо движение от организации, родители и самозастъпници, които искат да докажат, че в страната ни хората с едни от най-трудните увреждания – психичните, могат и трябва да получат по-адеквватна подкрепа от общността. Всички ние настояваме тези хора да бъдат истински защитени, а не третирани с методите от предходния век. Освен че пилотирахме с добри практики и развихме досега най-сполучливия проектозакон по темата, нашият лъч надежда е увеличаващият се брой хора, които ни подкрепиха в организираните от нас петиции и инициативи.

Каква е ролята на традиционния  Национален форум, по време на който се дискутират най-актуалните теми и проблеми в социалната сфера?

Харесвам, че със всяко следващо издание на Националния форум на НАСО поставяме все по-амбициозни теми за дебат. Ако преди две години разговаряхме за основите за Закона за социалните услуги, то сега той вече е приет и хоризонтите, които си поставяме по време на Националния форум са още по-конкретни и амбициозни. Една от нашите цели по време на този значим Форум е да направим така, че вече съществуващото законодателство да работи в синхрон със законодателството от другите свързани със социалните услуги и социалното предпрриемачество сфери. Смятам, че Националният форум е полезен, защото предизвиква дискусии, а представителите на социалните услуги, неправителствените организации и институциите се провокират взаимно в процес на вземането на решения.