Агенцията за социално подпомагане получи наградата „Достъп до добра храна“ в категория „Държавна политика“ за целевата си програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуацията“. Агенцията разработи и администрира програмата с бюджет от 14,2 млн. лв. Това даде възможност на над 36 000 хора в нужда в 189 общини из страната да бъдат подкрепяни ежедневно с топъл обяд в условията на пандемията от коронавирус.

В рамките на Седмата годишна конференция „Достъп до добра храна“, която бе проведена онлайн, бяха обявени всички номинирани инициативи. За присъстващите на онлайн събитието беше излъчен краткия филм „Топъл обяд за душата“. В него подпомогнати по Оперативната програма за храни разказват как „топлият обяд“ не само им осигурява достъп до храна, но им е помогнал да се справят със социалната изолация, да получат възможност за достъп до образование и подкрепа при домашно насилие.

Конференцията „Достъп до добра храна“ е част от Националната седмица за достъпа до добра храна. Тя стартира на 16 октомври 2020 г., който е обявен за Световен ден на прехраната с решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Наградите се връчват от фондация „Българска месна традиция“ и Граждански институт.

Източник: АСП