На 16 юли 2019 г. беше проведена седмата официална церемония по връчване на наградите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – „Гласът на българския бизнес” за „Социално отговорна компания – партньор на община” за 2018 г. в област Хасково.

Инициативата се осъществява съвместно с общините в областта, които номинират компании заради големия им принос за развитието на корпоративната социална отговорност и към развитието на съответните населени места.

Наградите е връчил заместник-председателят на КРИБ проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов. В приветствието си той е акцентирал върху важността на корпоративната социална отговорност и на дуалното обучение в България, при което водеща роля има бизнесът.

Като гост в церемонията тази година се е включила и Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографската политика. Тя е припомнила, че предстои приемането на Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г., чиято цел е подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики.

Наградените фирми тази година са:

Община Свиленград: „Лев Ойл“ ООД и „Хестея“ ООД;

Община Минерални бани: „Денис-1992“ ЕООД , „Ванчеви Фарм“ ООД, „Зенит 2005“ ООД и „Гу-Траки“ АД;

Община Хасково: „ВиК Бунар“, „Каменица“ АД, „Недев“ ЕООД и „Алфа и Зет“ ООД;

Община Харманли: „Слънчева Тракия“ ООД.

Специален приз са получили:

„ЕкоТрадекс Груп“ АД, гр. Хасково – за инвестиции в опазването на околната среда, изграждане на спортни обекти и зони за отдих;

„Европът 2005“ ООД, гр. Хасково – за иновации при изграждането на пътища с цел опазване на околната среда;

„Донидо“ АД, гр. Хасково – за инвестиции в човешки капитал.

Повече за събитието може да научите тук.

Източник: КРИБ, 18.07.2019 г.