НАП с нова информационна система

Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с Управленска информационна система (УИС) за бизнес анализ. Създаването й е в резултат от успешно изпълнен проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). УИС или т. нар. „склад за данни“ е интегрирана система за съхранение на информация с възможност за тематично ориентиране на информацията, извършване на справки и анализи на основната дейност на дадена организация, които подпомагат процеса на вземане на решения в нея. Системата съхранява данни на приблизително 90% от всички информационни източници в Агенцията и покрива всички аспекти от нейната дейност. Тя позволява преглед на информация, която се отнася до дейността на НАП в различни разрези и агрегация.

Системата ще окаже най-голямо влияние върху потребителите на услуги в НАП, а именно гражданите и бизнеса. УИС ще доведе до намаляване на натовареността на действащите оперативни информационни системи. Така ще се подобри обслужването на клиентите най-вече в случаите, когато качественото обслужване е в пряка връзка с бързото действие на информационните системи.

Това е една от първите подобни системи в публичната администрация в България, съобщи Трифон Пасков, директор на „Анализи и прогнози“ в НАП, на днешната заключителната пресконференция по проекта. Системата позволява при всяка промяна в икономическата обстановка в страната да се отчете какви приходи ще донесе тя или съответно какви разходи ще струва, кои ще бъдат засегнатите лица и какъв е техният профил. Тази информация е от голяма полза за обсъждането на различни промени в действащото материално и процесуално законодателство.

„Екипът за управление на проекта на НАП показа, че с необходимото качество и бързина могат да се постигнат измерими резултати, които дават друг облик както на приходните администрации, така и на програмата“, заяви ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър. „Това е една от първите по рода си информационни системи за вземане на по-бързи и ефективни решения от ръководните нива в организацията, което променя визията на администрацията отвън и отвътре. Тази система подобрява нивото и качеството на обслужване от страна на НАП, което ще повлияе благоприятно на гражданите и бизнеса. Това ни дава увереност, че идеите, които финансираме, са полезни и изграждат по-добра визия на България“, допълни още г-жа Бийчър.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории