Парламентът одобри последните промени в Закона за социалните услуги внесени от коалиционните партньори от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.

Измененията са гласувани без дебати. Според поправките предоставянето на социални услуги не е търговска дейност.

При изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на детето информация се предоставя със съгласието на родителя или настойника, а когато то е непълнолетно – от детето, със съдействието на родителя или попечителя.

Одобрено беше и предложението до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползването на такива да се извършва само от Дирекция „Социално подпомагане“. Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицето ще продължи да се изготвя по досегашния ред преди подписването на договора.

Повече може да научите от доклада относно законопроектите / ТУК.