На 20.11.2020 г. в брой 99 на Държавен вестник е обнародван текста на Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.
Повече информация ТУК