НАСО набира стажанти

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е водеща национална организация в областта на социалните услуги и политики, обединяваща доставчиците на социални услуги от цялата страна и в областта на подкрепата на хората с увреждания чрез обединяване на организации, социални услуги, работодатели и други структури, работещи ЗА хората с увреждания. Във връзка с развитие на дейността си НАСО търси стажанти на позициите редактор, репортер, връзки с обществеността, социални услуги и корпоративна социална отговорност за град София.

Вие:
– Сте студент хуманитарна специалност;
– Владеете английски или друг чужд език;
– Умеете да пишете и да се изразяване;
– Имате усет към детайла и визуалното представяне;
– Правата на хората с увреждания и социалната отговорност не са Ви чужди;
– Искате да натрупате опит в областта на журналистиката, връзките с обществеността, социалните услуги и/или корпоративната социална отговорност.
Ние:
– Ще Ви предложим поле за творческа и професионална изява;
– Ще Ви дадем възможност да участвате във вълнуващи кампании и събития;
– Ще Ви осигурим условия за придобиване на задълбочени познания в социалния сектор като цяло, включително корпоративната социална отговорност, права на хората с увреждания, подкрепена заетост, стандарти за качество на услугите;
– Ще Ви направим част от мисията на НАСО за по-добър живот на хората в България.

Стажът е неплатен и е с продължителност до 6 месеца. На най-успешните стажанти може да бъде предложена платена длъжност след третия месец стаж. След приключване на стажа ще получите удостоверение за придобитите умения и компетенции.

 

Автобиографии и мотивационни писма се приемат на nasoki@naso.bg.

 

За допълнителна информация: 0882 122 670.

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории