На 5-ти Октомври се проведе първата по рода си онлайн среща „Policy Café“ с организатор EASPD. В нея присъстваха представители на НАСО и взеха участие много от членовете на EASPD. На срещата се разгледаха и обсъдиха две важни теми, относно:

„Гаранция за детето“ и Европейската стратегия за хората с увреждания.

Участниците в срещата обсъдиха тези два много важни въпроса по отношение на политическия дневен ред през следващите месеци. Мненията на заинтересованите в срещата ще позволят да бъде оформена по-пълно настоящата и бъдещата работа, свързана с политиките, предприемани по тези важни въпроса.

Първата част на срещата бе съсредоточена към темата „Гаранция за детето“

„Гаранция за детето“ е пакет за финансиране, насочен към подпомагане на уязвими деца, който ще бъде на разположение от началото на 2021 г.

По време на уебинара част от членовете на EASPD представиха своята гледна точка по следните теми:

  • Как е възможно „Гаранция за детето“ да подпомогне най-добре услугите за деца във всяка от страните – какво трябва да избягва да прави всяка държава?
  • Какви са основните им притеснения по отношение на грижите за деца с увреждания?
  • Как може финансирането от ЕС да бъде най-въздействащо?

Във втората част от срещата бе обсъдена Европейска стратегия за хората с увреждания.

Европейската стратегия за хората с увреждания е основната стратегическа рамка на Европейския съюз, относно политиките за хората с увреждания. Очаква се ЕС да публикува нова стратегия през 2021 г. и EASPD желае да има предварителна подготовки и затова постави следни въпроси пред своите членове:

  • Какво може да направи Европа в подкрепа на услугите в тяхната държава?
  • Кои са ключовите въпроси, на които трябва да се даде приоритет?
  • Какво липсва в настоящата стратегия?