Стартираха насърчителните мерки за заетост и обучение

От 04.03.2014 г. бюрата по труда в цялата страна стартираха процедури за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на 2 430 работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите до 14.03.2014 г.

Средствата за активна политика са насочени към неравностойните групи на пазара на труда – безработни младежи до29 г., безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование, хора с увреждания и други.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории