UNICEF Bulgaria/2019

На 20 ноември 2019 г. в София се проведе националният форум „С очи за всички“, организиран от УНИЦЕФ България и партньори. В събитието се включиха деца, младежи и родители, представители на държавните институции и местните власти, неправителствените организации, академичните среди, частния сектор и медиите.

Форумът беше посветен на социалната интеграция на децата и младежите с увреждания и е кулминационната част на националната кампания за информираност и застъпничество във връзка с правата на децата и младите хора с увреждания.

UNICEF Bulgaria/2019

При откриването на събитието представителят на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита подчерта, че всеки от нас трябва да бъде застъпник за социалното включване на децата и младите хора с увреждания, така че те да осъществят пълния си потенциал и да бъдат независими хора.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков отбеляза, че грижата за децата е наша основна отговорност и трябва да осигурим условия, в които те да растат здрави, силни, обичани и образовани в сигурна и грижовна среда.

Мариета Петрова, председател на платформата на самозастъпниците в мрежата на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), акцентира върху уменията и възможностите на лицата с интелектуални затруднения и желанието им да бъдат чути, подкрепени и овластени.

Фокус се постави и върху предизвикателствата пред приобщаващото образование, необходимостта от разширяване и улесняване достъпа до пазара на труда, както и върху ролята на медиите в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата и младежите с различни способности.

В рамките на форума бяха представени и инспириращите лични истории на млади хора, ежедневно борещи се, преодоляващи различни бариери по пътя към своите мечти. Бяха представени и добри практики по отношение на подкрепата за развитие уменията на децата и младежите с увреждания, приобщаващото образование, воденето на независим живот и реализацията им на пазара на труда.

Източник: УНИЦЕФ България, 20.11.2019 г.