На 18 април в София се проведе за пореден път национален протест на родителите на деца с увреждания. Протестът започна пред Министерския съвет и продължи под формата на шествие до парламента. Основните искания са свързани с необходимите и неслучващи се промени в Закона за личната помощ, облекчаване на административните процедури по него, както и адаптирането им към реалните условия и проблеми, които имат родителите на деца с увреждания в ежедневието си. Те апелират за политики и подкрепа, която да позволява повече социални занимания за техните деца, даващи и време на родителите за включване в пазара на труда. Подчертават нуждата от гъвкави възможности за заетост, които да им позволят да работят и да се грижат за децата си, които се нуждаят от активната им подкрепа.
Снимка: Дарик нюз, 19.4.2018
Източник: Насоки