Национална база данни за социални предприятия

Около 5000 са социалните предприятия в България. Това съобщи по време на регионална кръгла маса на тема: „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите хора”, Теодора Тодорова, дирекция „жизнено равнище и социална сигурност и демографско развитие” към Министерство на труда и социалната политика. Тя съобщи, че до дни ще приключи създаването на национална база данни на социалните предприятия. Междуведомствена работна група към Министерството е разработила Национална концепция за социалната икономика и План за действие. Приоритетите в плана за действие са повишаване на осведомеността относно социалната икономика; създаване на подкрепящи структури за социалната икономика и социалните предприятия; информационно осигуряване на социалната икономика; създаване на благоприятнми условия за образование, обучение и изследване на социалната икономика; и създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната икономика. Приложението на плана ще се извършва от постояннодействаща работна група към МТСП, чрез национално финансиране и с европейски средства. Ще бъде въведена и марка „Продукт на социално предприятие” и ще бъде създадена действаща база данни за социални предприятия.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории