„България е на първите места по младежи, които влизат в графата NEETs – младежи, които не учат, не работят и не се обучават. Не е логично, рамката на младежката безработица да е 23%. Ако не променим начина си на работа, ако не се подкрепяме взаимно и не стигнем до младите хора, резултатите с всяка изминала година ще стават по-лоши. За тези проблеми се говори вече 20 години. Ние трябва да търсим решения и да обединим усилията си с конкретни мерки, които да се изпълняват на терен,“ заяви на 9 юни 2015 г. заместник-министър Калин Каменов, който участва в Национална кръгла маса за справяне с проблемите на младежката безработица в МТСП, организирана от Сдружение „Младежки глас“.
Необходимостта от екипна работа на терен на държавните институции, младежките организации и бизнеса за провокиране на активността сред младежите и оказване на конкретна помощ, свързана с тяхната информираност, облекчаване на достъпа до пазара на труда, фокусиране върху нуждите на работодателите от съответните умения и способности и младежко предприемачество, около тези изводи се обединиха участниците в кръглата маса.
„Обединението и работата на терен ще доведе до намаляване на младежката безработица, на броя на децата, които не ходят на училище, ще се намали безразборното и незаконно строителство, ще се намали броят на родителите, които не се грижат за децата си. Тогава всички ще усетят, че държавата стои до тях, помага им и ги подкрепя“, посочи още Каменов.
Други акценти в дискусията бяха утвърждаването на кариерното ориентиране в училищното образование като инструмент за успешна реализация на пазара на труда с цел развитие на личностните компетентности, както и на центрове, в които младите хора да могат да получат допълнителна професионална квалификация.

 

Източник: ММС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории