На 01 август 2018 г. от 10.30 ч. на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №78 Национална организация „Малки Български Хора“ обяви началото на ремонтните дейности на предоставената от Столична община сграда за изграждането на Център по въпросите на  хората с нисък ръст в България.

Проучвания, направени съвместно с КТ “Подкрепа“ между 101 анкетирани показват, че 44% от членовете на организацията на малките хора у нас са безработни, 39% са заети, 10% са пенсионери, 9% са учащи, като 55,4% разчитат основно на пенсия. При половината от интервюираните има данни за отхвърляне, пренебрежение, открит отказ и дискриминация. Ролята на новосъздадения Център по въпросите на хората с нисък ръст е да предоставя индивидуална подкрепа, обучения/консултации по идентифицирани/възникнали теми, посредничество за намиране на работно място и насочване към подходящи социални услуги, рехабилитация и психологическа подкрепа.

Източник: КТ Подкрепа, 31.07.2018