След 30 юни ще стартира Националната програма в подкрепа на образователните медиатори и социални работници – това оповести зам,-министърът на образованието Мария Гайдарова.

Проектът е на стойност 10 мил. лева и цели преодоляването на социално-икономическите бариери пред задължителното образование.

„Има много важен акцент, който обаче надгражда работата на учителя и това е работата на медиатора и на социалния работник. Смятаме, че много добре се вписват и подкрепят именно работата с родителите и обяснението защо е важно децата да бъдат в училище и как училището ще помогне на тяхното бъдеще. Ще има възможност да се приобщят и ново медиатори, които не е задължително да бъдат педагогически специалисти“, посочи зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова.

Общо двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството.

Две от тях са нови – „Заедно в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. По програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. С 10 млн. лв.  ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници – както вече назначени, така и нови.

Общо 242,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в предучилищното и училищното образование чрез национални програми.

Някои от вече познатите са  разширени чрез нови модули.

И още:

  •  За поредна година ще се инвестира в уроци, провеждани в културни институции;
  • Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата;
  • Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и със специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства;
  • Запазва се програмата за модернизиране на професионалното образование;
  • Остават националните програми „Бизнесът преподава“, „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Роден език и култура зад граница“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;
  • Запазени са програмите за националното външно оценяване и ученическите олимпиади и състезания, за детските градини, информационните и комуникационните технологии в образованието.

МОН ще продължи да финансира общински проекти за образователна десегрегация, както и наемането на заместващи учители.