Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи, че от 1 март ще влезе в сила Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда. Програмата е разработена спешно в отговор на необходимостта да бъде осигурена асистентска подкрепа на около 12 000 души, които останаха без нужната грижа след 1 януари 2020 г. Тя ще се включи в Националния план за действие по заетостта за 2020 година, за да може са се осигурят възможности за заетост на безработни, които да се ангажират като домашни помощници и в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на най-нуждаещите се.

Предвижда се до края на годината по програмата да се осигури заетост средно на 2400 безработни при пълен работен ден или на 4800 – при заетост на четири часа. Деница Сачева допълва, че това ще е програмата с най-голям финансов ресурс през 2020 година – 16 милиона 575 хиляди и 600 лева, което са 22,7 % от определените за 2020 г. 73 милиона за активна политика на пазара на труда.

Министър Сачева посочи, че още с встъпването си в длъжност е била информирана за възможните проблеми при прилагането на Закона за личната помощ. Поради възникналите проблеми министърът ще възложи изготвянето на оценка за въздействието на закона през месец март – когато ще са минали шест месеца от влизането му в сила.

Законът за личната помощ влезе в сила от 1 септември 2019 година, но голяма част от нуждаещите се хората останаха извън обхвата на механизма заради ограничение за ползвателите до края на 2020 година. А влизането в сила на Закона за социалните услуги, в който е регламентирана асистентска помощ за хора в нетрудоспособна възраст и за хора с увреждания, беше отложено с половин година.

Социалният министър подчерта, че устойчивостта на асистентските услуги се съдържа в Закона за социалните услуги и припомни, че по ОП РЧР ще се реализира патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания /Законът за личната помощ изключва хора без увреждания да могат да ползват личен асистент/. Основната целева група на патронажната грижа са именно хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, допълни Сачева.

По отношение на отговорността за приемането на Закона за личната помощ, министър Сачева каза, че при приемането му народните представители са знаели за становището на Министерството на финансите, че няма достатъчно средства, за да бъдат обезпечени всички дейности по него, но въпреки това законът е приет.

“Законът за личната помощ беше гръмко рекламиран с това, че всеобхватно решава проблемите на всички хора с увреждания, а това не се случва”, заяви Сачева.

Източник: БТА, 17.01.2020 г.