Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве

Правителството прие Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве. Програмата обхваща периода до 2020 г. и има за цел да осигури комплексни мерки за подобряване грижите и медицинското обслужване във времето преди и след раждането и за децата от 0 до 18 години, които надграждат дейностите, осигурявани по реда на здравното осигуряване.

Стратегическата цел е подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на младите хора, бременните, децата и девойките чрез насърчаване и подкрепа за добри практики, промоция на здравето и подпомагане на достъпа до здравни грижи.

В програмата са изведени проблемите при наблюдението на бременните в рамките на действащия модел в здравната система, особено при патологичната бременност и липсата на адекватна пренатална диагностика от по-висок клас, както и при някои групи заболявания при децата, при които се изискват специфични мерки. Акцентира се върху необходимостта от въвеждане на интегриран медико-социален подход при обслужване на деца с хронични заболявания/увреждания, от разширяване обхвата на масовите скринингови програми за новородени, проблемите на детската церебрална парализа, на децата с увреден слух и липсата на скрининг за глухота, неефективната система за проследяване, рехабилитация и грижа за недоносените деца, липсата на места за консултиране на бременни, майки, двойки, деца и техните семейства.

В програмата е разписана методология за постигане на целите чрез изграждане на центрове за интегрирани здравно-консултативни грижи към болници и лечебни заведения. В тях ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, консултация от квалифицирани медицински специалисти. За да се получи цялостния модел с комплексни услуги за патологични бременности, консултиране на деца с хронични болести, изграждане на план за последващи грижи при недоносени деца, деца с увреждани, препоръки за ранна интервенция и др. дейности, следва да се пристъпи към нормативни промени за уреждане статута на тези центрове, както и на начина на финансиране на дейностите в тях, надграждащи финансираните по здравно-осигурителния модел.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории